MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 به این گدا کمک کنید!«وقتی ملت جذب در ولایت باشن ، به ولایت که تبریک بگی انگار به ملت گفتی»!

www.youtube.com/watch?v=o1K8BvQ63lM

این خانم نه جاسوس است ، و نه مامور وزارت اطلاعات رژیم. فقط می خواهد سری توی سرها در آورد ... از سیاهی لشگر فیلم ، بشود هنرپیشه‌ی نقش اول... میخواهد دیده شود به هر قیمتی .
این زن بیچاره تازه دارد پله پله بالا می رود و دوست دارد که غیر از همس...ایه ها و دوستان و آشنایان، مردم هم او را بشناسند و برایش دست بزنند و هورا بکشند. آن هنرمندان قدیمی تماشا دارند که بی آنکه کسی کاری به کارشان داشته باشد  عصا زنان به دنبال هیات مرگ دراز می شوند تا شاید  به یاری آنان،  بتوانند آخرین فیلمشان را بسازند، آخرین کتاب رمان و شعرشان را چاپ کنند، آخرین نمایشگاه آثارشان را به  خوبی و خوشی برگزار کنند ، چه اهمیتی دارد که  چه کسی در زندان است ،یا چه کسی را می کشند یا جوان چه کسی را از چوبه ی دار بالا می کشند. یا چه کسی گرسنه و تشنه است .کسی از آنها نظر نمی خواهد . فقط رژیم می خواهد که آنها ساکت باشند و سر جایشان بنشینند. اما آنها افتخاری در این بازی ها شرکت می کنند و کم و خم می شوند تا مبادا تاریخ آنها را فراموش کند و مردم  هنرپرور ،هنرمندان بزرگشان را از یاد ببرند.
سردمداران حکومت ، بدون تشویق هنرمندان  والا گهر هم  میزنند و میخورند و می برند و  هر کس را که خواستند سر به نیست می کنند نه از کسی می ترسندو نه ننگ و عارشان می شود که دومین کشور در اعدام و قتل عام باشند.خامنه ای  هم آنقدر مجیز گو و دست به سینه ونانخور و چاکر دارد که به این نوکران بی مزد و مواجب اعتنایی نمی کند . امیدوارم یک آدم خیر خواه واسطه شود که صدای این خانم هنرپیشه به گوش رهبر ایشان آقای خامنه ای برسد شاید دری بروی این زن نیازمند و مبتلا به  ویروس  شهرت گشوده شود و این خانم هنرمند جویای نام هم بتواند اسکار و خرس و پلنگ و روباه و جوایز بزرگ بین المللی را درو کند و به کشور هنرپرور و هنردوست ایران ببرد ، چه مانعی دارد که ما بیخبر از احوال مردمان، در گوشه ی ساحل عافیت بنشینم و هی افتخار کنیم!
 
مینا اسدی
بیست و چهارم آپریل دوهزار و چهارده ...استکهلم
 
 
  


فهرست

*سالگرد قتل های زنجیره ای * 

* پاسخ به یک سوال* "درباره ی مجموعه ی داستان *سه نظر در باره ی یک مرگ* 

*سه نظر در باره ی یک مرگ *  

*منظره* 

* یکی بود...یکی نبود* 

«حوا و من» 

"معشوقه "...  

برای مریم حسین‌زاده  

«دلواپس توام، اما بیمناک نیستم» 

امشب دوستی می‌میرد 

سکوتم را نکن باور 

ترانه‌ها 

تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است  

جا کش ها 

هفت سین "کارو"... 

من به روایت من 

ترس...توبه...تواب...و تاریخ مصرف 

روز آفتابی هشت مارس 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد 

حیف از عمو هوشنگ 

ما خاموشان و نظم نوین جهانی 

آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد 

پشت ...و...رو (قسمت پنجم) 

پشت ...و...رو (قسمت چهارم)  

تنهایی 

فکرهای  

شما چندتا "لایک دارید"؟ 

شانزده سال گذشت 

یک پرسش و یک جواب 

این، همه ی حرف دل من نیست  

پشت ...و...رو (قسمت سوم)  

پشت ...و...رو (قسمت دوم)  

درآمد- پشت .... و ... رو 

شهلا تمام کرد 

برهنگی شاهین نجفی ...محکوم باید گردد!!! 

همه با هم به سوی خدا برویم! 

از من گفتن...از شما نشنیدن... 

حرف، حرف میاورد باد، برف...  

حرف،حرف میاورد....باد،برف 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

در خواب نمیرید  

بدره جان و هفت شهر عشق- نویسنده ژاله احمدی 

یادش به خیر روز آشنایی  

به این گدا کمک کنید!  

و باقی بقایتان!  

او امید رضا میر صیافی بود 

«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو  

به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو"  

زنی که سرخ می بافت 

زخم می خوریم  

دست بوس و پای بوس و کیف کش 

میرزا آقا عسگری (مانی) درباره اشعار مینا اسدی 

آخرین دیدار  

... دگر ایشان دانند 

چاره ی کار 

آی...آی...آی...آی 

بیچاره مردم 

«آشتی» 

بی فردا 

سخنی با خوانندگان*خود کشی*  

*خودکشی* پنج... مینا اسدی  

خودکشی*چهار* 

خودکشی*سه*  

خود کشی *دو*  

خودکشی  

دلم برایت تنگ می شود  

رضا!؟  

از کابوس‌ها «دو»  

زنده باد ایرانیان استکهلم  

به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ...  

دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  

... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است 

کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم 

از «کابوس ها»  

"چهارشنبه سوری"  

It will be possible Again, yes…. 

شرح بي شرحي ست شرح حال ما...  

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  

های های حیرانم 

هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم 

همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  

امروز هر دست به یک سنگ نیاز دارد  

من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم...  

بیچاره ولتر  

چگونه شیر، موش شد!  

من به دنبال شما آمده ام / مینا اسدی  

آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه....  

این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  

آی عشق ، آی عشق .... چهره ی سرخت پيدا نيست 

بماندیم و بدیدیم...  

در ستايش پای بريده ی « شاملو»  

شب تولد درياست... 

مرا ببخش ... عزیز یادها و خاطره هایم 

نه ... هرگزنمی خواستم و نمی توانستم بیازارم موری را که دانه کش است 

اولین نفر 

در سوگ زندگان