MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 از من گفتن...از شما نشنیدن...https://www.youtube.com/watch?v=5dlxsFdG30I


این حاکم کویت است...راه گم کرده و بیخبر از عالم و آدم...نقاب بر چهره ندارد...خودش است ...مشنگ... و بی رودر بایستی از من و شما ...و از مردمش .کسی را به فلانش هم حساب نمی کند ...نه منتخب شما را و نه منتصب امریکا را ...غرق در دلار است و هر قدرتی را می خرد ...شما را هم می خرد .البته به شما چیزی نمی پردازد...شما از روبرو به اتومبیل های رنگارنگ...و کاخ های گران قیمت او چشم می دوزید و رویا می پرورانید...رویای دختران تازه بالغی را که در حرمسرای او زندگی میبازند و در حسرت عشق می میرند.این جوانان میهن اسلامی که پای میکوبند و تفنگ در دست ،به استقبال این بت ا عظم میروند پسران ما هستند که جز تحقیر و فقر و فلاکت سهمی از زندگی نبرده اند...خنده دار نیست ،اوج فاجعه است...نان خوران رژیم و نوکران افتخاری و دریوزگان این رژیم و گدایان سرمایه و مذهب اینها را به خورد مردم بیخبر از همه جا می دهند .... و در صد و پورسانتاژمیگیرنددر کثافت و خودفروشی روزگار میگذرانند . پا اندازان بدانند . آنها.نپاییده اند اینها هم نمیپایند...ماندگارصدای ماست....ببینید و ساکت نباشید .این آدم مهمان کشور شماست ...با رییس جمهور امنییتی شما راه می رود ...وشما در پیاده روها می ایستید و با شکوه این مراسم پوشالی خودتان را می فریبید...کودکان تان را می فریبید و به آنان درس تعظیم و تکریم می دهید. و..درس خم شدن...درس دست بوسیدن و حقارت...از من گفتن و از شما نشنیدن ...خود شما خدا هستید ....خود شما رهبرید ...خود شما شاه و ملکه اید ...به جای گریه در پای خوکان ،خودتان را سازمان دهید...کسی برتر از انسان نیست و این سرگذشت غم انگیر نباید پایان شما باشد.........

 

مینااسدی "خسته از سکوت" ...جمعه ششم ماه یونی سال دو هزار و چهارده....استکهلم

 

mina.assadi@yahoo.com

 
 


فهرست

*سالگرد قتل های زنجیره ای * 

* پاسخ به یک سوال* "درباره ی مجموعه ی داستان *سه نظر در باره ی یک مرگ* 

*سه نظر در باره ی یک مرگ *  

*منظره* 

* یکی بود...یکی نبود* 

«حوا و من» 

"معشوقه "...  

برای مریم حسین‌زاده  

«دلواپس توام، اما بیمناک نیستم» 

امشب دوستی می‌میرد 

سکوتم را نکن باور 

ترانه‌ها 

تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است  

جا کش ها 

هفت سین "کارو"... 

من به روایت من 

ترس...توبه...تواب...و تاریخ مصرف 

روز آفتابی هشت مارس 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد 

حیف از عمو هوشنگ 

ما خاموشان و نظم نوین جهانی 

آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد 

پشت ...و...رو (قسمت پنجم) 

پشت ...و...رو (قسمت چهارم)  

تنهایی 

فکرهای  

شما چندتا "لایک دارید"؟ 

شانزده سال گذشت 

یک پرسش و یک جواب 

این، همه ی حرف دل من نیست  

پشت ...و...رو (قسمت سوم)  

پشت ...و...رو (قسمت دوم)  

درآمد- پشت .... و ... رو 

شهلا تمام کرد 

برهنگی شاهین نجفی ...محکوم باید گردد!!! 

همه با هم به سوی خدا برویم! 

از من گفتن...از شما نشنیدن... 

حرف، حرف میاورد باد، برف...  

حرف،حرف میاورد....باد،برف 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

در خواب نمیرید  

بدره جان و هفت شهر عشق- نویسنده ژاله احمدی 

یادش به خیر روز آشنایی  

به این گدا کمک کنید!  

و باقی بقایتان!  

او امید رضا میر صیافی بود 

«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو  

به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو"  

زنی که سرخ می بافت 

زخم می خوریم  

دست بوس و پای بوس و کیف کش 

میرزا آقا عسگری (مانی) درباره اشعار مینا اسدی 

آخرین دیدار  

... دگر ایشان دانند 

چاره ی کار 

آی...آی...آی...آی 

بیچاره مردم 

«آشتی» 

بی فردا 

سخنی با خوانندگان*خود کشی*  

*خودکشی* پنج... مینا اسدی  

خودکشی*چهار* 

خودکشی*سه*  

خود کشی *دو*  

خودکشی  

دلم برایت تنگ می شود  

رضا!؟  

از کابوس‌ها «دو»  

زنده باد ایرانیان استکهلم  

به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ...  

دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  

... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است 

کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم 

از «کابوس ها»  

"چهارشنبه سوری"  

It will be possible Again, yes…. 

شرح بي شرحي ست شرح حال ما...  

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  

های های حیرانم 

هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم 

همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  

امروز هر دست به یک سنگ نیاز دارد  

من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم...  

بیچاره ولتر  

چگونه شیر، موش شد!  

من به دنبال شما آمده ام / مینا اسدی  

آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه....  

این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  

آی عشق ، آی عشق .... چهره ی سرخت پيدا نيست 

بماندیم و بدیدیم...  

در ستايش پای بريده ی « شاملو»  

شب تولد درياست... 

مرا ببخش ... عزیز یادها و خاطره هایم 

نه ... هرگزنمی خواستم و نمی توانستم بیازارم موری را که دانه کش است 

اولین نفر 

در سوگ زندگان