MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 تجاوز به زن بی حجاب حق مرد استاین را یک روزنامه نگار، در مهر نیوز می نویسد. من نمی دانم چرا زنان خواهان اخراج و مجازات او هستند . یک روزنامه نگار تربیت شده در آن رژیم خیلی که ذهنش باز باشد و خود را روشنفکر و نظریه پرداز هم به داند،در فکرش،در نگاهش و در پس پشت کله اش ،زن یک آلت جنسی ست و مرد با نزدیک شدن به این موجود ،چه بی حجاب و چه در حجاب ، حالی به حالی می شود .و تا خودش را به او نمالد و فشارش ندهد آرام نمی شود .در حالی که یک زن در خانه در انتظار اوست و نگران ، که مبادا زیر... ماشین رفته باشد.

 این که این مرد نادان اخراج شود ...یا مجازات شود ،دردی از کسی دوا نمی کند ،یک رژیم جنایتکار  و زن ستیز ، با اعوان و انصارش، با قوانین عهد عتیقش، پشت این نظر ایستاده است.به جای مجازات یک الف بچه، برای سرنگونی رژیم اسلامی که بانی همه ی این کلمات قصار است کاری بکنید. وگرنه اگر مردان ایرانی  به برابری زن و مرد باور داشتند به قوانین ضد زن ،"صیغه...تمکین  ویک مرد و دو زن ،تن ،نمی دادند. اعتراض می کردند ،در خیابان بست می نشستند و از حقوق زنان حمایت می کردند.

تا آنجا که من می بینم و می دانم بسیاری از مردان ،که خود را روشنفکر می دانند  و در حرفهایشان و ادعاهایشان، برای احقاق حقوق زنان گلو پاره می کنند  دو زن دارند ، معشوقه هم دارند ، تمکین هم می کنند،دختر بازند، همه ی گفتار و حرفهایشان به دور از عرصه ی پرنسیب اجتماعی شان سکسی ست. در محافل و مجالس خصوصی زنشان را در گوشه ای از سالن رها می کنند و به طرف دختران جوان می دوند  و از وصف عیش ، به نصف عیش هم به رسند ،خرسندند.

خانم های فمنیست ایرانی خود، بهتر از من این مردان هیز  و اهل تمکین و صیغه را می شناسند ، اما به دلیل موقعیت اجتماعی- سیاسی این آقایان والا مقام و صاحب نام ،صدایشان در نمی آید. چون این مردان می خواهند  در آینده ، زنان را با مردان برابر کنند.حجاب ها را به سوزانند،  و دیگر پس از سرنگونی این رژیم، آدم خوبی می شوند و  زن دومی نمی گیرند که از دخترشان ده سال کوچکتر باشد. چشمتان فقط  این جوان بیچاره را می بیند که شاید تا کنون دستش به یک زن نرسیده باشد و از شدت بدبختی رویای تجاوز به یک زن بی حجاب را در سر می پروراند و می خواهد برای کار ی که خواهد کرد عذر موجه بتراشد؟ زنان ایرانی زیر سلطه ی آن رژیم زن کش، با حجاب و بی حجاب ، مورد تجاوز قوانین مردسالارانه هستند .از بیکار شدن این جوان و مجازات او فقط دلتان خنک می شود .کسی درس عبرت نمی گیرد .این حکومت از بیخ و بن خراب است . چاره ی اساسی از ریشه کندن اینان است. دلیل را چاره کنید.بر شمردن  عیوب معلول کاری از پیش نمی برد.

و باقی ،بقایتان!

مینا اسدی -نهم آپریل دوهزار و پانزده- استکهلم

mina.assadi@yahoo.com


 
 


فهرست

*سالگرد قتل های زنجیره ای * 

* پاسخ به یک سوال* "درباره ی مجموعه ی داستان *سه نظر در باره ی یک مرگ* 

*سه نظر در باره ی یک مرگ *  

*منظره* 

* یکی بود...یکی نبود* 

«حوا و من» 

"معشوقه "...  

برای مریم حسین‌زاده  

«دلواپس توام، اما بیمناک نیستم» 

امشب دوستی می‌میرد 

سکوتم را نکن باور 

ترانه‌ها 

تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است  

جا کش ها 

هفت سین "کارو"... 

من به روایت من 

ترس...توبه...تواب...و تاریخ مصرف 

روز آفتابی هشت مارس 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد 

حیف از عمو هوشنگ 

ما خاموشان و نظم نوین جهانی 

آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد 

پشت ...و...رو (قسمت پنجم) 

پشت ...و...رو (قسمت چهارم)  

تنهایی 

فکرهای  

شما چندتا "لایک دارید"؟ 

شانزده سال گذشت 

یک پرسش و یک جواب 

این، همه ی حرف دل من نیست  

پشت ...و...رو (قسمت سوم)  

پشت ...و...رو (قسمت دوم)  

درآمد- پشت .... و ... رو 

شهلا تمام کرد 

برهنگی شاهین نجفی ...محکوم باید گردد!!! 

همه با هم به سوی خدا برویم! 

از من گفتن...از شما نشنیدن... 

حرف، حرف میاورد باد، برف...  

حرف،حرف میاورد....باد،برف 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

در خواب نمیرید  

بدره جان و هفت شهر عشق- نویسنده ژاله احمدی 

یادش به خیر روز آشنایی  

به این گدا کمک کنید!  

و باقی بقایتان!  

او امید رضا میر صیافی بود 

«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو  

به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو"  

زنی که سرخ می بافت 

زخم می خوریم  

دست بوس و پای بوس و کیف کش 

میرزا آقا عسگری (مانی) درباره اشعار مینا اسدی 

آخرین دیدار  

... دگر ایشان دانند 

چاره ی کار 

آی...آی...آی...آی 

بیچاره مردم 

«آشتی» 

بی فردا 

سخنی با خوانندگان*خود کشی*  

*خودکشی* پنج... مینا اسدی  

خودکشی*چهار* 

خودکشی*سه*  

خود کشی *دو*  

خودکشی  

دلم برایت تنگ می شود  

رضا!؟  

از کابوس‌ها «دو»  

زنده باد ایرانیان استکهلم  

به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ...  

دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  

... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است 

کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم 

از «کابوس ها»  

"چهارشنبه سوری"  

It will be possible Again, yes…. 

شرح بي شرحي ست شرح حال ما...  

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  

های های حیرانم 

هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم 

همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  

امروز هر دست به یک سنگ نیاز دارد  

من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم...  

بیچاره ولتر  

چگونه شیر، موش شد!  

من به دنبال شما آمده ام / مینا اسدی  

آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه....  

این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  

آی عشق ، آی عشق .... چهره ی سرخت پيدا نيست 

بماندیم و بدیدیم...  

در ستايش پای بريده ی « شاملو»  

شب تولد درياست... 

مرا ببخش ... عزیز یادها و خاطره هایم 

نه ... هرگزنمی خواستم و نمی توانستم بیازارم موری را که دانه کش است 

اولین نفر 

در سوگ زندگان