MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 برای مریم حسین‌زاده
مریم حسین زاده*همسر محمد مختاری* خودش نقاش و شاعر است.می گویم خودش ، چون که در جسم و جان ما...در فرهنگ ما ٬زن ٬بدون سایه ی مرد ٬حضور جدی ندارد...سیمین دانشور نویسنده ی سرشناس ...زن جلال آل احمد است و هنوز و همیشه این سایه ٬ بر هر نقدی که بر آثار گرانبهای او می نویسند گسترده است و هرگز کسی ننوشت که *جلال آل احمد* شوهر این زن بزرگ ادبیات ایران است ....و بهتر از مردش قلم می زند. فروغ فرخزاد با آن همه شعر بی همتا ٬ که پیش از آشنایی با گلستان نوشت ٬ با گلستان و دوستی با او تعریف می شود...و مریم حسین زاده ٬ بدون وجود *محمد مختاری *جان عزیزی که کشته شد تا دیگر کسی جرات نکند دگر اندیش باشد.. . همیشه *همسر شهید* ...یا * جان باخته*یا * زنده یاد* محمد مختاری ست. 

با نام مریم پیش از مرگ محمد آشنا شدم و تعریف آثار او را از زبان خود محمد در استکهلم شنیدم و نشنیدم که مردش به سبک و سیاق نویسندگانی که زن هنرمندشان را دست کم می گیرند و عیال.. یا مادر بزرگ خطابشان می کنند جز به احترام و غرور از او یاد کند
پس از فاجعه ی قتلهای زنجیره ای مریم را در استکهلم دیدم .شعرهایش را از زبان خودش شنیدم..و از تماشای تابلو هایش لذت بردم
چند شب پیش که با او حرف می زدم شعر زیبایی برایم خواند که برایتان می نویسم

*دستخط*.......دلم برای تو سوخته بود و مثل خودم که تویی........
دستم
خطم
ربطم
سر به هوا
زدم به کوچه ها
امان از هیچکسی
رونوشت برابر اصل کپی شدم 
یک نفر از خودم
به بند عمومی زندان خودم منتقل شدم 
میخواستم به اعتراض بریزم به خیابان خودم
در اعتصاب فحشی داده باشم به کلاه کسی
که هیچکسی 
خطم
ربطم نداد و 
به انفرادی خودم 
زدم سند به اصل خودم 
کاغذم خشک بود 
و دست که می زدم 
پودر می شدم.
روی دست خودم ماندم
می خواستم با دستخط خودم بخوانی‌ام
که نشد!

 
 


فهرست

*سالگرد قتل های زنجیره ای * 

* پاسخ به یک سوال* "درباره ی مجموعه ی داستان *سه نظر در باره ی یک مرگ* 

*سه نظر در باره ی یک مرگ *  

*منظره* 

* یکی بود...یکی نبود* 

«حوا و من» 

"معشوقه "...  

برای مریم حسین‌زاده  

«دلواپس توام، اما بیمناک نیستم» 

امشب دوستی می‌میرد 

سکوتم را نکن باور 

ترانه‌ها 

تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است  

جا کش ها 

هفت سین "کارو"... 

من به روایت من 

ترس...توبه...تواب...و تاریخ مصرف 

روز آفتابی هشت مارس 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد 

حیف از عمو هوشنگ 

ما خاموشان و نظم نوین جهانی 

آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد 

پشت ...و...رو (قسمت پنجم) 

پشت ...و...رو (قسمت چهارم)  

تنهایی 

فکرهای  

شما چندتا "لایک دارید"؟ 

شانزده سال گذشت 

یک پرسش و یک جواب 

این، همه ی حرف دل من نیست  

پشت ...و...رو (قسمت سوم)  

پشت ...و...رو (قسمت دوم)  

درآمد- پشت .... و ... رو 

شهلا تمام کرد 

برهنگی شاهین نجفی ...محکوم باید گردد!!! 

همه با هم به سوی خدا برویم! 

از من گفتن...از شما نشنیدن... 

حرف، حرف میاورد باد، برف...  

حرف،حرف میاورد....باد،برف 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

در خواب نمیرید  

بدره جان و هفت شهر عشق- نویسنده ژاله احمدی 

یادش به خیر روز آشنایی  

به این گدا کمک کنید!  

و باقی بقایتان!  

او امید رضا میر صیافی بود 

«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو  

به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو"  

زنی که سرخ می بافت 

زخم می خوریم  

دست بوس و پای بوس و کیف کش 

میرزا آقا عسگری (مانی) درباره اشعار مینا اسدی 

آخرین دیدار  

... دگر ایشان دانند 

چاره ی کار 

آی...آی...آی...آی 

بیچاره مردم 

«آشتی» 

بی فردا 

سخنی با خوانندگان*خود کشی*  

*خودکشی* پنج... مینا اسدی  

خودکشی*چهار* 

خودکشی*سه*  

خود کشی *دو*  

خودکشی  

دلم برایت تنگ می شود  

رضا!؟  

از کابوس‌ها «دو»  

زنده باد ایرانیان استکهلم  

به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ...  

دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  

... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است 

کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم 

از «کابوس ها»  

"چهارشنبه سوری"  

It will be possible Again, yes…. 

شرح بي شرحي ست شرح حال ما...  

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  

های های حیرانم 

هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم 

همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  

امروز هر دست به یک سنگ نیاز دارد  

من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم...  

بیچاره ولتر  

چگونه شیر، موش شد!  

من به دنبال شما آمده ام / مینا اسدی  

آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه....  

این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  

آی عشق ، آی عشق .... چهره ی سرخت پيدا نيست 

بماندیم و بدیدیم...  

در ستايش پای بريده ی « شاملو»  

شب تولد درياست... 

مرا ببخش ... عزیز یادها و خاطره هایم 

نه ... هرگزنمی خواستم و نمی توانستم بیازارم موری را که دانه کش است 

اولین نفر 

در سوگ زندگان