MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 چاره ی کار
تب انتخابات آنقدر که گریبان احزاب...سازمانها و نیرو ها ی برون مرزی را گرفت مردم ایران را بخود مشغول نکرد...هنوز کلمه از دهان سران و سرسپرده گان رژیم اسلامی بیرون نیامده ...گرم گرم، با حروف درشت ، و با تحلیل و تفسیر به گوش فارسی زبانان جهان می رسد... و چون همه، هم کمونیست هستند و هم سوسیالیست و هم پژوهشگر و هم شاعر وهم مقاله نویس و هم کنشگر اجتماعی و بالاتر از همه روزنامه نگار و آن زیر ها*بفهمی ،نفهمی* کمی هم مسلمان...با گوشهای تیز و چشمهای باز ،دم تنور مخابرات دولت نشسته اند که نان گرم خبر را پیش از حریفان بربایند و شاگرد اول شوند.ملت اما، بیخبر از سازش و بند و بست در حال دویدن به دنبا ل نان و کرایه خانه ... روز مرگی را زندگی نام می نهند و نه کیش را می شناسند و نه از گلگشت و تماشا و سیر و سفر وآسایش وامنییت نامی شنیده اند...مثل اسب عصاری گرد خویش می گردند تا مرگ آنان را از بند زندگی رها کند.آقای مشایی *همشهری من* همان قدر خاک توسری ست که آقای *رفسنجانی* همشهری شماست...قد بلند مشایی همان اندازه در سرنوشت مردم بی اهمیت است که قد کوتاه احمدی نژاد...من در هیچ انتخابی سانتیمتر ندارم...همه ی اینها سقف کشور را بر سر مردم آوار کرده اند...من اگر جای احمدی نژاد بودم خودم رییس جمهور مادام العمر می شدم و از کیسه ی مردم این همه آفتابه لگن نمی خریدم و میلیاردها تومان خرج انتصابات نمی کردم و آنقدر می ماندم که دمار از روزگار مردم برآورم تا روزی که مردم خودشان ....به دست خودشان ...بی واسطه ی من وتو چنان کنند که :کرد باید کار... وگرنه این برود و آن بیاید در زندگی آنها تاثیری که ندارد هیچ آنها را کلاف سر در گمی می کند که گره کور آن هرگز باز شدنی نیست.
مینااسدی...شانزدهم ماه مه ... دو هزار و سیزده 


فهرست

*سالگرد قتل های زنجیره ای * 

* پاسخ به یک سوال* "درباره ی مجموعه ی داستان *سه نظر در باره ی یک مرگ* 

*سه نظر در باره ی یک مرگ *  

*منظره* 

* یکی بود...یکی نبود* 

«حوا و من» 

"معشوقه "...  

برای مریم حسین‌زاده  

«دلواپس توام، اما بیمناک نیستم» 

امشب دوستی می‌میرد 

سکوتم را نکن باور 

ترانه‌ها 

تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است  

جا کش ها 

هفت سین "کارو"... 

من به روایت من 

ترس...توبه...تواب...و تاریخ مصرف 

روز آفتابی هشت مارس 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد 

حیف از عمو هوشنگ 

ما خاموشان و نظم نوین جهانی 

آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد 

پشت ...و...رو (قسمت پنجم) 

پشت ...و...رو (قسمت چهارم)  

تنهایی 

فکرهای  

شما چندتا "لایک دارید"؟ 

شانزده سال گذشت 

یک پرسش و یک جواب 

این، همه ی حرف دل من نیست  

پشت ...و...رو (قسمت سوم)  

پشت ...و...رو (قسمت دوم)  

درآمد- پشت .... و ... رو 

شهلا تمام کرد 

برهنگی شاهین نجفی ...محکوم باید گردد!!! 

همه با هم به سوی خدا برویم! 

از من گفتن...از شما نشنیدن... 

حرف، حرف میاورد باد، برف...  

حرف،حرف میاورد....باد،برف 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

در خواب نمیرید  

بدره جان و هفت شهر عشق- نویسنده ژاله احمدی 

یادش به خیر روز آشنایی  

به این گدا کمک کنید!  

و باقی بقایتان!  

او امید رضا میر صیافی بود 

«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو  

به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو"  

زنی که سرخ می بافت 

زخم می خوریم  

دست بوس و پای بوس و کیف کش 

میرزا آقا عسگری (مانی) درباره اشعار مینا اسدی 

آخرین دیدار  

... دگر ایشان دانند 

چاره ی کار 

آی...آی...آی...آی 

بیچاره مردم 

«آشتی» 

بی فردا 

سخنی با خوانندگان*خود کشی*  

*خودکشی* پنج... مینا اسدی  

خودکشی*چهار* 

خودکشی*سه*  

خود کشی *دو*  

خودکشی  

دلم برایت تنگ می شود  

رضا!؟  

از کابوس‌ها «دو»  

زنده باد ایرانیان استکهلم  

به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ...  

دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  

... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است 

کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم 

از «کابوس ها»  

"چهارشنبه سوری"  

It will be possible Again, yes…. 

شرح بي شرحي ست شرح حال ما...  

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  

های های حیرانم 

هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم 

همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  

امروز هر دست به یک سنگ نیاز دارد  

من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم...  

بیچاره ولتر  

چگونه شیر، موش شد!  

من به دنبال شما آمده ام / مینا اسدی  

آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه....  

این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  

آی عشق ، آی عشق .... چهره ی سرخت پيدا نيست 

بماندیم و بدیدیم...  

در ستايش پای بريده ی « شاملو»  

شب تولد درياست... 

مرا ببخش ... عزیز یادها و خاطره هایم 

نه ... هرگزنمی خواستم و نمی توانستم بیازارم موری را که دانه کش است 

اولین نفر 

در سوگ زندگان