MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 مغز ها را باید شست....جور دیگر باید اندیشیدآی ای شب زدگان...

 

........

 هرچه می بینم

 شرح کوری و کری ست

 شرح یک قلعه ی در بسته ی تاریک و سیاه

 حاصل بیخبری ست

 سرگذشتی ست غم انگیز و تباه

 و فروافتادن صد باره

از چاله به چاه.

 

 تا شما گرم تماشا بودید

و گم و گیج در اندیشه ی حاشا بودید

 باز هم گرگ،

 شبان رمه شد

 باز هم راهزنی خاک فروش

 پاسبان همه شد.

 آی... ای شب زدگان ...بیداران

 که سراسر خاک میهن تان

 غرقه در خون جوانان ست

 جای جای این دشت

 خاورانی ست که ماتمکده ی انسان ست

 پای در راه کدامین شب بی فردایید؟

 وقت گلگشت و تماشا نیست.

 مغزها را باید شست

 جوردیگر باید اندیشید.

 

 مینا اسدی...یکشنبه ...شانزدهم یونی دوهزار وسیزده...استکهلم

mina.assadi@yahoo.com

 
 


فهرست

آب بالا آمد  

ترانه ی «خاوران» 

در ســـوگ آزادی 

* خیابان های "فیلا دلفیا" ترا به یاد میاورند* 

« تلنگر » 

"وقتی که بند بند خانه ی من ویران" 

"حسرت" ........از دفتر شعر «من به انگشتر می گویم بند» 

"پاییز" 

" با من سخنی بگو که جهان از بر شود”...  

دلتنگی برای ساری  

تهمت 

هفت اندوه خاکستری  

ف...مثل  

فصل از یاد بردن همه چیز 

لوکاس 

اوف 

پهلوان پنبه 

به عادت دیرین 

آ...آ...آ ...بی شرمی بس 

مارکز 

باز یک تولد دگر 

آدم 

غزل بهت 

آی ای شب زدگان...  

مغز ها را باید شست....جور دیگر باید اندیشید 

پرسه در* پرلاشز *  

وقتی که قفلها خود گره ی کورند 

ترس از سایه ی خودم  

به دلم چنگ نزن 

کارگر جان 

شعری برای سیروس وقوعی 

آشتی 

پندار 

در سوگ 

مصیبت 

آیینه دار فرعون  

جان جوون پرت شكستني نيست 

سراسر خاک را 

الف... لام... میم  

کارگر 

طرح سه  

رویایی در بیداری- هشت  

دیوانه.... آموزگار .... و پادشاه  

ای نیمه ی دگر  

به خود واگذاریدم  

بمباران 

برای تو که فرصت ماندن نیافتی 

...این میکروفون صاحب مرده ...  

دوباره ساده ترین حرف تیرباران شد 

به دشمن .......  

جاکش ها  

عشق آغوش گشوده ی من نیست. 

شعری از دفتر شعر « من به انگشتر می‌گویم بند» 

باز آی 

شعری براي تنهايی مردم جهان  

آهای جَوون 

پیام دیکتاتور 

تجدید عهد 

بمباران 

روياهايي در بيداری (( سه ))  

روياهايی در بيداری (( پنج )) 

بغض 

هرگز نيامد.... هرگز نيامدند....