MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 آیینه دار فرعونگفتند:

 ریشه داریم

  درآب و خاک این دشت

  گفتی به تیشه داران

 از ریشه ها گذشتند

    غافل ز وحدت خاک

     با آب و دشت و ریشه.

 

  گفتند:

      فرصتی ده

      تا نور مه بتابد

      بر سایه سار این خاک

 گفتی نقابداران

 با سنگ های بسیار

 از شیشه ها گذشتند

    هرگز شنیده بودی

    خشمی چنین بجوشد

    از بند بند شیشه؟

 

 دیدی چگونه امروز

 هر تن  هزار تن شد

 هر لب هزارفریاد؟

  دیدی ترا چگونه

  بر جای خود نشاندند

  با آنکه گرگ بودی

 حتا شغال ها هم

            خط ترا نخواندند؟

   

 دانسته ایم اینک

 "آسایش دو گیتی

          تفسیر این دو حرف است"

  با دوستان بسازیم

  بر دشمنان بتازیم

 

   ای طبل ؛ طبل خالی

  بانگ بلند ظاهر

  ابلیس وحشت و مرگ

  آیینه دار فرعون

  دریاب لحظه ها را

                روز دگر نمانده

 

       مینا اسدی « از دفتر شعر از میان گمشده ها» 8 آبان 1357
 


فهرست

آب بالا آمد  

ترانه ی «خاوران» 

در ســـوگ آزادی 

* خیابان های "فیلا دلفیا" ترا به یاد میاورند* 

« تلنگر » 

"وقتی که بند بند خانه ی من ویران" 

"حسرت" ........از دفتر شعر «من به انگشتر می گویم بند» 

"پاییز" 

" با من سخنی بگو که جهان از بر شود”...  

دلتنگی برای ساری  

تهمت 

هفت اندوه خاکستری  

ف...مثل  

فصل از یاد بردن همه چیز 

لوکاس 

اوف 

پهلوان پنبه 

به عادت دیرین 

آ...آ...آ ...بی شرمی بس 

مارکز 

باز یک تولد دگر 

آدم 

غزل بهت 

آی ای شب زدگان...  

مغز ها را باید شست....جور دیگر باید اندیشید 

پرسه در* پرلاشز *  

وقتی که قفلها خود گره ی کورند 

ترس از سایه ی خودم  

به دلم چنگ نزن 

کارگر جان 

شعری برای سیروس وقوعی 

آشتی 

پندار 

در سوگ 

مصیبت 

آیینه دار فرعون  

جان جوون پرت شكستني نيست 

سراسر خاک را 

الف... لام... میم  

کارگر 

طرح سه  

رویایی در بیداری- هشت  

دیوانه.... آموزگار .... و پادشاه  

ای نیمه ی دگر  

به خود واگذاریدم  

بمباران 

برای تو که فرصت ماندن نیافتی 

...این میکروفون صاحب مرده ...  

دوباره ساده ترین حرف تیرباران شد 

به دشمن .......  

جاکش ها  

عشق آغوش گشوده ی من نیست. 

شعری از دفتر شعر « من به انگشتر می‌گویم بند» 

باز آی 

شعری براي تنهايی مردم جهان  

آهای جَوون 

پیام دیکتاتور 

تجدید عهد 

بمباران 

روياهايي در بيداری (( سه ))  

روياهايی در بيداری (( پنج )) 

بغض 

هرگز نيامد.... هرگز نيامدند....