MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 

 

 


فهرست

آهای جوون... باصدای داریوش 

هلا... شعر از مینا اسدی، آهنگ اسفندیار منفردزاده- خواننده ابی 

ای نیمه‌ی دیگر... 

جاکش‌ها... 

صدای گریه می‌آد- شعر مینا اسدی،‌آهنگ ویلیام خنو با صدای هوتن داروگر- ویدیو کلیپ مهناز قزلو 

دوباره می‌شود آری... با صدای شاعر 

ستاره روشن 

سخنرانی مینا اسدی در هشت مارس ۱۹۸۵ 

منشور شعر من